Andrei Shleifer và Robert W. Vishny

Một trong những đề xuất hấp dẫn nhất trong kinh tế học hiện đại là thị trường chủ nghĩa xã hội: một nền kinh tế mà các công ty được sở hữu và kiểm soát bởi chính phủ nhưng sau đó bán sản phẩm của mình đến người tiêu dùng trên thị trường cạnh tranh. Một người bình thường có thể lo ngại rằng các sự kiện gần đây ở Đông Âu sẽ đưa đề xuất này đến chỗ bị vùi lấp. Thay vì thế, những sự kiện này dường như đã đem lại hy vọng cho chủ nghĩa xã hội thị trường. Sau khi tất cả, Đông Âu đang bắt đầu ra với hầu như tất cả các công ty được kiểm soát bởi chính phủ. Ngược lại với các nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, nơi để có được thị trường chủ nghĩa xã hội nhà nước đầu tiên phải quốc hữu hóa nền kinh tế, ở Đông Âu và Nga bước này được hoàn thành cách đây nhiều thập kỷ. Giá như tư nhân có thể bị dừng lại, Đông Âu biểu hiện khả năng thèm khát cho thử nghiệm với chủ nghĩa xã hội thị trường. Riêng khoản này, thoát khỏi chủ nghĩa xã hội thuần túy đã chỉ khuyến khích nhiều nhà xã hội chủ nghĩa hơn.(1)

Bài báo này sẽ đào sâu về vấn đề của thị trường chủ nghĩa xã hội. Chúng tôi tập trung vào một vấn đề thường được đề cập, nhưng hiếm khi thảo luận nghiêm túc trong cuộc tranh luận về thị trường chủ nghĩa xã hội. Dưới mọi hình thức của thị trường chủ nghĩa xã hội, từ nhà kinh tế Lange (1936) đến nay, nhà nước cuối cùng cũng kiểm soát các công ty, và do đó đặt mục tiêu cho các chính trị gia phải xác định phân bổ nguồn lực. Chủ nghĩa xã hội thị trường có truyền thống cho rằng các chính trị gia sẽ theo đuổi việc phân bổ nguồn lực hiệu quả, và chỉ trả tiền dịch vụ mà bỏ qua ý nghĩ rằng nhà nước sẽ trở nên “bị quan liêu hóa” Họ bỏ qua những kinh nghiệm bi kịch, không thích hợp về xã hội chủ nghĩa vì hệ thống độc tài toàn trị không phải là những gì có trong tâm trí họ. Thay vào đó, chủ nghĩa xã hội thị trường dựa vào một chính phủ xã hội chủ nghĩa dân chủ theo đuổi hiệu quả. Câu hỏi do đó, những chính phủ như thế nào sẽ tối đa hóa là trung tâm các cuộc thảo luận về chủ nghĩa xã hội thị trường.

1.Các ví dụ bao gồm Yunker (1992), một bài báo trong tạp chí viết bởi Bardhan và Roemer (1992), và tài liêu thu được từ Bardhan và Roemer (1993).

Andrei Shleifer là Giáo sư Kinh tế, Đại học Harvard, Cambridge, Massachusetts.

. Robert W. Vishny là Giáo sư Tài chính, Đại học Chicago, Chicago,

Illinois.

166 Tạp chí Viễn cảnh kinh tế

Chúng ta bắt đầu bằng cách xem xét các cuộc tranh luận về thị trường chủ nghĩa xã hội, chỉ ra các vai trò thiết yếu do các giả định về các mục tiêu của chính phủ. Sau đó chúng tôi thảo luận về một loạt các nền kinh tế: chủ nghĩa xã hội toàn trị, chủ nghĩa xã hội dân chủ, và chủ nghĩa tư bản dân chủ. Lập luận của chúng tôi đối với thị trường dân chủ chủ nghĩa xã hội là cơ bản gồm hai phần. Đầu tiên, chúng tôi cho rằng không có chính phủ dân chủ nào có khả năng đạt đủ trọng lượng về hiệu quả kinh tế, bất kể nền kinh tế tư bản chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa. Thứ hai, chúng tôi cho rằng những thiệt hại từ chính phủ theo đuổi mục tiêu “chính trị” của mình sẽ lớn hơn nhiều dưới chủ nghĩa xã hội hơn là theo chủ nghĩa tư bản vì, dưới chủ nghĩa xã hội, chính phủ có một khả năng lớn hơn để xác định kết quả ở cấp độ doanh nghiệp.

Các cuộc tranh luận về chủ nghĩa xã hội thị trường

Cuộc tranh luận phân tích trên thị trường chủ nghĩa xã hội bắt đầu với Barone (1908 [1935]), người đã chỉ ra rằng lập kế hoạch trung ương, như nhà đấu giá Walras, có thể giải phương trình phức tạp n với n ẩn số và vì thế xác định giá đồng thời điều tiết tất cả các thị trường. Sau đó Nhà nước có thể kiểm soát các doanh nghiệp và thực hiện một lần phân phối lại để thúc đẩy bình đẳng, và vẫn nhận được kết quả hiệu quả cho bất kỳ phân phối thu nhập nào.

Lập luận của Barone nhận phản đối từ Von Mises (1920 [1935]) và Hayek (1935), người đã lập luận rằng nhà nước không có các thông tin cần thiết để xác định mức giá cân bằng. Những phản đối, tuy nhiên, đã bị bác bỏ bởi Lange (1936), vẫn là chặt chẽ nhất và làm dấy lên một trường hợp rõ hơn cho thị trường chủ nghĩa xã hội. Lange cho rằng, trong khi sự thật là nhà nước chỉ có thông tin hạn chế, hiện nhà đấu giá Walras cũng vậy. Do đó, các quá trình điều chỉnh giá trong nền kinh tế thị trường, theo Lange, định mức tăng giá đối với hàng hóa đang có nhu cầu quá mức, và giá giảm đối với hàng hóa có nguồn cung dư thừa. Việc lập kế hoạch trung ương có thể làm theo chính xác cùng một thủ tục: tăng giá để đáp ứng với tình trạng thiếu hụt và giảm giá trong đáp ứng với thặng dư. Lange do đó thành lập khá thuyết phục rằng một nhà lập kế hoạch trung ương nhân từ, về nguyên tắc, có thể điều tiết thị trường rõ ràng.

Không hài lòng với việc thiết lập sự tương đương giữa thị trường và xã hội chủ nghĩa phân bổ nguồn lực, Lange đã đi sâu vào để trình bày một số lý do tại sao chủ nghĩa xã hội là cấp tiến. Đầu tiên, nhà nước có thể phân phối thu nhập công bằng hơn. Thứ hai, vì nhà nước kiểm soát tất cả các công ty, nó có thể giải quyết các vấn đề về hệ quả tạo ra bởi bên thứ ba. Thứ ba, vì nhà nước thiết lập giá và quyết định nhập cảng, nó có thể tránh độc quyền. Ngoài việc định giá quá mức, độc quyền trong mô hình của Lange có hai nhược điểm. họ chịu trách nhiệm về giá cứng nhắc và do đó cũng góp phần vào chu kỳ kinh doanh; và họ chỉ quan tâm đến việc bảo tồn đặc lợi kinh tế và do đó không có khả năng đổi mới. Bằng cách nghiền nát độc quyền, nhà nước xã hội chủ nghĩa có thể vừa giải quyết vấn đề chu kỳ kinh doanh và tăng tốc độ đổi mới.

Andrei Shleifer và Robert W. Vishny 167

Lập luận của Lange dựa rất nhiều vào việc theo đuổi của chính phủ hiệu quả. Lập luận cơ bản của ông rằng chính phủ làm tăng giá hàng hóa trong nguồn cung khan hiếm giả định rằng nó thực sự muốn làm như vậy, chứ không phải là để duy trì tình trạng thiếu hụt. Việc theo đuổi của phân phối lại thu nhập, các yếu tố ngoại – nội địa, và sự cạnh tranh không phải là từ độc quyền mà tất cả các chính trị gia dự đoán hiệu quả tối đa hóa.

Thật vậy, Lange làm cho giả thuyết này khá rõ ràng. Ví dụ, ông viết: “Quyết định của những nhà quản lý sản xuất không còn bị dẫn đường bởi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Thay vào đó, các quy tắc nhất định được áp dụng đối với họ bởi Ban Kế hoạch Trung ương mà nhằm mục đích chiều lòng sở thích người tiêu dùng, thỏa mãn ‘bằng một cách tốt nhất có thể “(Lange, 1936-1938, tr. 75).

Kinh nghiệm thực tế của các nước xã hội chủ nghĩa, tất nhiên, đã thay đổi khác hẳn. Thay vì làm tăng giá thị trường một cách rõ rệt, chính phủ các nước xã hội chủ nghĩa thường duy trì tình trạng thiếu thốn của nhiều mặt hàng trong nhiều năm qua. Một số nhà độc tài xã hội chủ nghĩa đã theo đuổi bình đẳng kinh tế, thông qua các vụ giết người và đàn áp để những người khác tạo ra sự bình đẳng hơn về thu nhập thay vì các phúc lợi. Quan điểm cho rằng chính phủ giải quyết các vấn đề kinh tế là đi ngược lại kinh nghiệm vốn không mấy tốt đẹp từ trước, mà có vẻ tồi tệ hơn trong xã hội chủ nghĩa hơn là trên kinh tế thị trường thường thấy (Grossman và Krueger, 1991). Ngoài ra, công ty độc quyền, ít nhất là bởi sự tập trung, phổ biến hơn trong xã hội chủ nghĩa hơn là trong nền kinh tế thị trường (Quỹ Tiền tệ Quốc tế, 1991). Cuối cùng, thực tế không có một ai tin rằng tiến bộ công nghệ đã được nhanh hơn dưới chủ nghĩa xã hội.

Các nhà kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa quen thuộc với những chỉ trích này đổ lỗi cho chế độ toàn trị của chính phủ, và sau đó lại bắt đầu ca ngợi chủ nghĩa xã hội thị trường trong một nhà nước dân chủ. Lange (1936, tr. 109-110) một thời gian ngắn đề cập đến sự nguy hiểm khi nhà nước trở nên quan liêu hóa, nhưng không dành nhiều giấy mực cho vấn đề này: “Có vẻ như chúng ta, thực sự, cho rằng mối nguy hiểm thực sự của chủ nghĩa xã hội là sự quan liêu trong đời sống kinh tế [Lange], và không phải là điều không thể đối phó được với các vấn đề phân bổ nguồn lực. Thật không may, chúng ta không tìm thấy cách làm thế nào cùng mức độ, hoặc thậm chí lớn hơn, sự nguy hiểm đó có thể được ngăn chặn dưới chủ nghĩa tư bản độc quyền. Các quan chức chịu sự kiểm soát dân chủ dường như thích hợp hơn để điều hành công ty tư nhân người thực tế phải chịu trách nhiệm với bất cứ ai. ”

Một vấn đề rõ ràng với tuyên bố này là sự phủ nhận tầm quan trọng của Lange về các cơ chế khuyến khích và kiểm soát trong nền kinh tế thị trường, bao gồm cả Hội đồng quản trị, quyền sở hữu quản lý, các cổ đông lớn, tiếp quản, ngân hàng, và phá sản (Stiglitz, 1991). Thị trường chủ nghĩa xã hội sau đó có thực sự đã tập trung vào vấn đề này, và đã thêm vào mô hình của thị trường Lange, khuyến khích chủ nghĩa xã hội với các nhà quản lý doanh nghiệp; Ví dụ, một nhóm các ngân hàng lớn sở hữu xã hội có thể đưa ra một sự kiểm soát lãi suất trong các công ty lớn (Bardhan và Roemer, 1992). Trong thực tế, như các chương trình khuyến khích thị trường theo định hướng cho các nhà quản lý của các doanh nghiệp nhà nước là rất phổ biến, và thường được loại bỏ bởi các chính trị gia khi các nhà quản lý bắt đầu thực sự tối đa hóa lợi nhuận (Nellis, 1988). Nhưng quan trọng hơn cả câu hỏi về ưu đãi cho các đại lý, người quản lý, là câu hỏi về các mục tiêu chính nghĩa của các chính phủ. Lange khẳng định gây tranh cãi rằng kiểm soát của các nhà quản lý của công ty dưới nền dân chủ sẽ dẫn đến kết quả tốt, đó là một tuyên bố hiệu quả rằng các chính trị gia  nên theo đuổi hiệu quả kinh tế.

Trong 50 năm sau đó, các cuộc thảo luận về chủ nghĩa xã hội thị trường phần lớn đã vướng phải giả định rằng chính phủ sẽ tối đa hóa hiệu quả, và tiến hành thảo luận về vấn đề kỹ thuật, chẳng hạn như khả năng của nhà nước để điều hành các thị trường, hoặc tính tương đối hiệu quả của phương án điều chỉnh giá khác nhau. Cảnh báo của Hayek (1944) mà thậm chí xã hội chủ nghĩa dân chủ trở thành Hitlers và Mussolinis đã tương đối gây ấn tượng lớn hơn đối với dư luận về kinh tế vĩ mô. Một thảo luận phân tích vào các mục tiêu của chính phủ xã hội chủ nghĩa vẫn còn bị bỏ ngỏ.

Phần còn lại của bài báo sẽ cố gắng lấp đầy khoảng trống này, bằng cách thảo luận đầu tiên các mục tiêu trong khả năng của một nhà độc tài xã hội chủ nghĩa, và sau đó chuyển đến lý tưởng khó hiểu của dân chủ chủ nghĩa xã hội.

168 Tạp chí Viễn cảnh kinh tế

Chia sẻ

Bình Luận