Tài liệu : English – 25 trang

Giá bán: 100.000 VNĐ

Liên Xô và Trung Quốc là hai cường quốc thế giới, cùng nằm trong hệ thống XHCN và thuộc bộ ba của tam giác quyền lực có vai trò chi phối toàn cầu suốt những năm tháng Chiến tranh Lạnh. Giữa Liên Xô và Trung Quốc, ngay từ rất sớm, đã âm ỉ những mâu thuận, rạn nứt, song thời kỳ đầu, vì lợi ích phe phái, ý thức hệ, mâu thuẫn được hai nước kiềm chế, kiểm soát.

Từ năm 1953, sau cái chết của “vị lãnh tụ vĩ đại” Stalin, cùng với bản Báo cáo mật phê phán tệ sùng bái cá nhân do Khorusov đọc tại Đại hội XX ĐCS Liên Xô, mâu thuẫn giữa Liên Xô – Trung Quốc ngày càng trầm trọng. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn hy vọng vào sự giúp đỡ của người Nga trong lĩnh vực nguyên tử, trong việc chế tạo vũ khí nguyên tử – loại vũ khí được coi là biểu tượng sức mạnh kỹ thuật- quốc phòng thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Từ năm 1955 đến năm 1958, Liên Xô và Trung Quốc đã ký sáu Hiệp định liên quan đến thúc đẩy khoa học hạt nhânngành công nghiệp hạt nhân và chương trình vũ khí hạt nhân của Trung Quốc.

Xin giới thiệu 4 Nghị định thư về vấn đề hạt nhân được ký kết giữa Liên Xô và Trung Quốc trong năm 1957 – đây là những tài liệu được sưu tầm từ Trung tâm Lưu trữ Bộ Quốc phòng Liên bang Nga và Cục Lưu trữ Quốc gia Liên bang Nga (tài liệu được Austin Jersild- Giáo sư lịch sử của Old Dominion University giới thiệu tại Cold War International History Project).

Chia sẻ

Bình Luận