Đây là cuốn sách của tác giả Barry Rubin được Nhà xuất bản Oxford University Press xuất bản năm 1985 và đã tái bản lần thứ hai vào năm 1987.

Cuốn sách viết về lịch sử ngoại giao của nước Mỹ, song cuốn sách không dừng ở mục tiêu đó mà mở rộng phạm vi nghiên cứu, đề cập khá sâu tới quá trình hoạch định chính sách đối ngoại của nước Mỹ. Cuốn sách mô tả khá đầy đủ sự phát triển của các tổ chức ra quyết sách ngoại giao và nội dung của chính sách ngoại giao từ ngày thành lập nước Mỹ đến thời kỳ chính quyền của Tổng thống Ronald Reagan.

Hệ thống chính trị nước Mỹ là hệ thống đa nguyên, trong đó các phương tiện truyền thông và Quốc hội đóng một vai trò rất quan trọng; trên đặc điểm đó, các liên minh chính trị được thành lập, vận hành và ảnh hưởng tới các quyết sách cả đối nội cũng như đối ngoại. Bám sát đặc trưng đó, cuốn sách cũng làm rõ những yếu tố thúc đẩy Mỹ tham gia vào các vấn đề toàn cầu, chỉ ra những thách thức và sức ép đối với Mỹ trên phương diện quốc tế trong thế kỷ XX.

Chia sẻ

Bình Luận