Là một quốc gia biển, Hoa Kỳ rất quan tâm đến các lý thuyết địa chính trị coi trọng sức mạnh biển. Trên tinh thần đó, lý thuyết địa chiến lược của Alfred Mahan về sức mạnh biển đã nhanh chóng được Hoa Kỳ áp dụng để xây dựng một lực lượng hải quân thuộc loại hùng mạnh nhất thế giới.

thuyết sức mạnh biển
( tác phẩm nói về sức mạnh Biển của Alfred Mahan)

Ngay từ chiến tranh giành độc lập, Hoa Kỳ đã thành lập đội Hải quân lục địa, nguồn gốc của hải quân Hoa Kỳ sau này. Được sự trợ giúp của Hải quân Pháp đội hải quân lục địa Hoa Kỳ non trẻ đã thành công trong việc làm hạn chế được tác dụng của hải quân Hoàng gia Anh. Chính trong cuộc chiến tranh này, Tổng tư lệnh Washington đã cử bảy chiếc tàu tuần dương đi bắt sống tàu tiếp tế của hải quân Hoàng gia Anh để chứng minh cho Quốc hội Hoa Kỳ thấy được sự cần thiết và khả năng thành lập hải quân Hoa Kỳ để đối chọi lại hải quân Hoàng gia Anh. Tiếp đến , sau các cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ với Canada và Mehico, hải quân Hoa Kỳ lớn mạnh lên rất nhiều. Đén cuộc nội chiến 1861 -1865, trong chiến thắng của phái Liên hiệp miền Bắc đối với phái Hợp bang của miền Nam có sự đóng góp rất quan trong của lực lượng hải quân. Lúc này, hải quân  phái miền Bắc mạnh hơn hẳn so với hải quân của phái miền Nam.  Cũng trong cuộc chiến tranh đó , lần đầu tiên trong lịch sử hải quân thế giới, Phái miền Bắc đã đưa vào sử dụng tàu chiến bọc sắt.thuyết sức mạnh biển

 

Đến đầu thế kỷ XX, với tiềm lực kinh tế lớn mạnh Hoa Kỳ đã nhanh chóng phát triển một lực lượng hải quân hùng mạnh. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất mà trong đó Hoa Kỳ không có vai trò gì nhiều, Hoa Kỳ bắt đầu phát triển mạnh mẽ lực lượng hải quân với các đội tàu chiến tàu sân bay, tàu đổ bộ.

thuyết sức mạnh biển
Hải quân Hoa Kỳ trong chiến tranh thế giới thứ nhất

Khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, Hoa Kỳ càng thấy nhu cầu cấp thiết phải phát triển lực lương hải quân , bởi đã cảm thấy có sự nguy cơ bị tấn công từ hai phía của đại dương. Có thể nói, Chiến tranh thế giới thứ 2 đã tở thành một động lực để hải quân Hoa Kỳ phát triển thành một lực lượng hùng mạnh nhất thế giới.

thuyết sức mạnh biển
Hải quân Hoa Kỳ trong chiến tranh Thế giới thứ 2

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, với với việc thành lập Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (Nati) tribf cuộc đối đầu Chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ lại càng phát triển hải quân hơn nửa để thực hiện tham vọng bá chủ Châu Âu, kiểm soát con đường dẫn đến ” miền đất trái tim” đồng thời nhằm ngăn chặn khả năng phát triển của Liên Xô từ ” miền đất của trái tim” ra thế giới, từ đó Hoa Kỳ có thể yên tâm tiến tới làm bá chủ toàn cầu.

thuyết sức mạnh biển
Hải quân Hoa Kỳ trong chiến tranh lạnh

Có thể nói Hoa Kỳ đã có cơ hội để thực hiện chủ trương phát triển sức mạnh biển của nhà địa chiến lược Alfred Mahan, đồng thời sức mạnh biển lại giúp cho Hoa Kỳ vươn lên thành một siêu cường trong suốt một thế kỷ qua. Địa chính trị biển đảo đã chứng tỏ được vai trò quan trọng cur nó trong chiến lược và chính sách phát triển của một quốc gia biển.

 

Chia sẻ

Bình Luận