Hugo Chavez và con đường sai lầm

  Với một động mạch sôi sục đầy chất dân túy và thiên tả, Hugo Chavez được xem là một hình mẫu về biểu tượng...