Tạp chí Viễn cảnh kinh tế – Tập 8, Số 2 – Mùa xuân năm 1994 – Trang 165-176

                                                                                Andrei Shleifer và Robert W. Vishny

Chủ nghĩa xã hội độc tài

Chúng ta bắt đầu bằng cách xem xét một nhà độc tài lý tưởng, người mà hoàn toàn an toàn khỏi thách thức chính trị hay quân sự. Nhà độc tài này không cần phải lo lắng về tỷ lệ thất nghiệp, xây dựng quốc phòng, trả thù hoặc giết chết đối thủ cạnh tranh chính trị, cho dân ấm no hoặc bất kỳ vấn đề khác. Một nhà độc tài như vậy sẽ phát huy tối đa tài sản cá nhân có thể đặt trong một tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ hay sử dụng chúng để xây dựng tượng đài, quân đội, nhà thờ, hoặc các nhà máy công nghiệp. Các câu hỏi là: hiện theo đuổi các mục tiêu này có dẫn đến kết quả và lâu bền?

Thoạt nhìn, người ta có thể nghĩ rằng các nhà độc tài lý tưởng chỉ là cổ đông trong toàn bộ nền kinh tế, và do đó cần quan tâm để tối đa hóa giá trị của cổ phiếu – rằng ông ấy/bà ấy là lợi nhuận của tất cả các thị trường.

Hơn nữa, các nhà độc tài sẽ tiếp thu các yếu tố ngoại sinh từ việc hoạt động của các doanh nghiệp và do đó tạo ra một kết quả thậm chí còn hiệu quả hơn so với thị trường. Nhưng điều này chỉ đúng nếu nhà độc tài lý tưởng như được đưa ra. Trong thực tế, tất nhiên, một nhà độc tài như vậy sẽ kiểm soát giá cả cũng như sản xuất. Trong trường hợp này, tối đa hóa lợi nhuận sẽ khơi gợi sự sáng tạo của công ty độc quyền trong tất cả các ngành công nghiệp (giả định rằng nhà độc tài có thể không hoàn toàn định giá một cách phân biệt đối xử).

Viễn cảnh tạo ra một trạng thái cân bằng thị trường cạnh tranh, các nhà độc tài lý tưởng sẽ phấn đấu cho một vị trí độc quyền cao và không hiệu quả trong nền kinh tế  ảm đạm tương ứng để nhấn mạnh ý của Lange rằng chủ nghĩa xã hội ngăn chặn xu hướng độc quyền. Kết quả này, tình cờ, được hỗ trợ những xu hướng thực nghiệm của châu Âu

Các tác phẩm kinh điển là Buchanan và Tullock (1962), Mueller (1989) khảo sát những lý thuyết và bằng chứng về những gì các chính phủ thực sự hoạt động.

Quốc vương tạo ra độc quyền một cách chính xác nhằm tối đa hóa doanh thu cá nhân (Ekelund và Tollison, 1981). Mô hình này dường như để mô tả rõ hơn về hành vi của các nhà độc tài tư bản chủ nghĩa, chẳng hạn như Ferdinand Marcos ở Philippines và quốc vương trong thời đại của chủ nghĩa trọng thương hơn so với các nhà độc tài xã hội chủ nghĩa. Ở các nước xã hội chủ nghĩa, chính những quan sát giá độc quyền thị trường thanh toán bù trừ, chúng ta thấy một sự thiếu hụt của hầu hết các hàng hóa. Shleifer và Vishny (1992) giải quyết vấn đề này trong một mô hình trong đó một nhà độc tài xã hội chủ nghĩa để tối đa hóa thu nhập của mình, nhưng việc đặt lợi nhuận độc quyền trong túi của hắn bị ngăn cản bởi sự hạn chế về tính bảo mật khỏi công chúng. Trong bài báo đó, chúng tôi cho rằng nhà độc tài sẽ hành xử rất tương tự như một nhà độc quyền, nhưng với một ngoại lệ quan trọng. Thay vì đánh vào những nhà độc quyền, độc tài sẽ chọn đánh vào nhóm thu nhập thấp, để tạo ra một sự thiếu hụt, và sau đó nhận thu nhập hối lộ từ các người tiêu dùng. Trong một mô hình như vậy, một nhà độc tài xã hội chủ nghĩa bị hạn chế bởi sự công khai minh bạch sẽ phân bổ nguồn lực rất tương tự như một nhà độc tài tư bản chủ nghĩa, ngoại trừ cách tìm kiếm thu nhập.

Mô hình đơn giản này có nhiều ý nghĩa thực nghiệm phù hợp với kinh nghiệm của các nước xã hội chủ nghĩa. Đầu tiên, nó giải thích lý do tại sao thiếu thốn trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là rất phổ biến, vì thu tiền hối lộ tạo nên bởi sự thiếu hụt là cơ chế chính cho các nhà độc tài và tinh hoa cầm quyền để nhận được thu nhập. Thứ hai, các mô hình giải thích lý do tại sao mặc dù thiếu hụt, giá cả trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa thường không được nêu ra trong nhiều năm, thậm chí xa xỉ với người tiêu dùng mà lập luận về phân phối thu nhập không thể biện minh cho giá thấp giả tạo. Ví dụ, Nga cộng sản giữ giá của xe hơi và căn hộ cố định trong nhiều thập kỷ mặc dù kéo dài nhiều năm danh sách chờ đợi. Nâng cao giá sẽ loại bỏ thu hối lộ, trái với lợi ích của giai cấp thống trị. Thứ ba, các mô hình giải thích xu hướng của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa để sản xuất nhiều mặt hàng một cách độc quyền, vì độc quyền ngăn cản cạnh tranh nên sự hối lộ sẽ mang lại mức giá xuống dưới mức độ cạnh tranh. Tóm lại, mô hình xã hội chủ nghĩa độc tài bao hàm một số hướng giải thích tại sao sự kém hiệu quả của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là rất lớn hơn nhiều so với Lange dự đoán.

Trong khi lý tưởng hóa một nhà độc tài xã hội chủ nghĩa là tối đa hóa giàu có của mình thì  mô hình thực tế hơn có lẽ sẽ bao hàm một sự quan tâm lớn hơn về hiệu quả của chính nó. Hầu hết các nhà độc tài, như ví dụ, không an toàn về mặt chính trị, và do đó theo đuổi sự bảo đảm an toàn cá nhân của bản thân và những người ủng hộ họ. Để kết thúc, họ dành nguồn lực lớn về quân đội và cảnh sát, tái tập trung sản xuất vũ khí chứ không phải là hàng tiêu dùng dân sự, tổ chức các công ty để làm cho họ dễ dàng kiểm soát và những người ủng hộ chứ không phải là chuyên gia quản lý, thay đổi giá chuyển nhượng nguồn lực theo ý họ và thường giết chết hàng triệu đối thủ. Đây là những cái giá nghiêm trọng đối với hiệu quả kinh tế hơn là so với những kẻ gây ra chúng để được an toàn, tối đa hóa sự giàu có của nhà độc tài.

Chia sẻ

Bình Luận