1/ Có rất nhiều video youtube đưa lên internet tựa đề: ‘ Pháp chia nước Việt Nam ra Bắc Kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ để chia cắt đoàn kết dân tộc’ Tiếng người đọc thường là người Bắc kỳ. Sai hoàn toàn.
2/ Người cộng sản Bắc kỳ sau khi chiếm miền Nam lại tự khoác thêm áo ăn năn là nước Đại Việt đã xóa sổ Chiêm Thành và thôn tín Chân Lạp lập nên hai miền Trung và Nam. Sai hoàn toàn.
3/ Ông Hồ Chí Minh từng tuyên bố ‘Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý ấy không thể nào thay đổi’. Sai hoàn toàn.

Đi vào chi tiết 1: ‘ Pháp chia nước Việt Nam ra Bắc Kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ để chia cắt đoàn kết dân tộc’.

Pháp không phải là người đầu tiên chia nước Việt Nam ra làm 3 miền hoặc kỳ. Từ hơn 2000 năm trước 3 miền đất nước có lịch sử văn hóa khác nhau. Miền Bắc có văn hóa Trung Hoa giống Giao Chỉ. Vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà tỉnh xưa thuộc nước/quận Cửu Chân có văn hóa và chủng tộc Mường pha trộn với Chiêm Thành. Xứ này hội nhập vào miền Bắc tức nước Đại Việt thế kỷ thứ 11 đời Lý. Từ Quảng Bình vô tới Phan Rang thuộc nước Chiêm Thành có văn hóa Ấn Độ đa đảo theo mẫu hệ. Nước Chiêm Thành hoàn toàn biến mất thế kỷ 19 năm 1832 triều Minh Mạng. Từ Biên Hoà tới Cà Mau thuộc Chân Lạp, người Khmer, Phật giáo Nam tông, văn hóa Ấn độ. Cao nguyên miền Trung có nhiều tiểu quốc riêng lẻ hội nhập vào nước Việt Nam thế kỷ 19. Vùng Cao nguyên còn được gọi là Hoàng Triều Cương Thổ, bị tổng thống Ngô Đình Diệm bỏ tư cách tự trị để nhập vô nước Việt Nam Cộng Hoà nhưng thời VNCH, người Jarai, Ê Đê gốc Thượng, Chăm chiếm đa số ở đó.

Tuy rằng vua Gia Long là người đầu tiên thống nhứt toàn cõi Việt Nam lập nên đế quốc 1802 nhưng ngài có chế độ tản quyền cho miền Bắc riêng, miền Nam riêng và miền Trung riêng. Cực Bắc, Tây Bắc tự trị. Cao nguyên miền Trung tự trị. Nam kỳ có Tả Quân Lê Văn Duyệt quyền phó vương tự trị. Bắc hà có tổng trấn riêng dùng cựu thần nhà Lê gốc Bắc cai trị. Chỉ riêng khúc đàng Trong cố hữu là thuộc quyền trực trị của nhà vua gọi là DOANH. Các nơi khác gọi là TRẤN. Vua Gia Long không muốn xóa bỏ vương quốc Chiêm Thành. Bắc Thành có chức Tổng Trấn tự trị. Gia Định Thành có Tổng Trấn riêng như đã nói. Chánh sách này được thực hiện 30 năm. Đến giữa triều Minh Mạng 1832 thì sau cái chết của Tổng Trấn Lê Văn Duyệt 1832, nhà vua tổ chức hành chánh trung ương tập quyền.
Chánh thức thì vua Minh Mạng đặt tên 3 miền là Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ. Không phải Pháp. Tập quyền như vậy cũng chỉ có 35 năm từ 1832- 1867 tới giữa triều Tự Đức là tan rã vì Pháp vô. Pháp vô phân chia như cũ 80 năm nữa. Thời gian tập trung cai trị của vua Minh Mạng không nhiều. Lý do nào khiến nhà cầm quyền Bake Hà Nội cố tình đổ cho Pháp chia nước Việt Nam ra 3 kỳ? Đó là vì họ muốn tỏ ra rằng gồm thâu toàn thể tài sản đất đai vô nguồn máy cai trị độc quyền ngoài Bắc là ‘trở về cội nguồn dân tộc’. Nguồn nào? Lịch sử nào và của ai? Việc đó sai và xạo. Khác biệt lịch sử, chủng tộc, văn hóa của 3 miền đã có từ mịt mù xa xưa. Không từ thời Pháp.

Đi vào chi tiết 2: Đại Việt đã xóa sổ Chiêm Thành và thôn tín Chân Lạp

Nước Đại Việt người Đại Việt hay còn gọi là người Kinh theo tiếng họ tự xưng sau 1954 của xứ Bắc kỳ không cần phải ăn năn là đã tiêu diệt hai nước Chiêm Thành và Thủy Chân Lạp. Quý vị vô can. Người miền Bắc nước ta chỉ hiện diện trong Nam lần đầu khoảng 1940 làm phu cạo mủ cao su, số vài ngàn người định cư ở Chơn Thanh, Xuân Lộc. Họ hiền hoà chất phát, ngoan đạo. Lần vô to lớn trên 1 triệu người là năm 1954 định cư ở Biên Hòa, Hố Nai, Cái Sắn, Saigon, Dalat. Lần cuối tràn đồng lấp núi hàng 10 triệu- 20 triệu người là sau năm 1975. Nhóm tràn vô năm 1975 là nhóm người cộng sản dã man, vô liêm sĩ nhất lịch sử. Hai nhóm trước văn minh và đều là thần dân nhà Nguyễn. Hơn nữa họ vô có visa cho phép của chánh phủ nước Nam. Làm sao mà nước Đại Việt có thể tiêu diệt Chiêm Thành khi mà nhà Tây Sơn của đàng Trong đã đánh bật gốc nước Đại Việt năm 1789, vua Lê chạy qua Tàu, chúa Trịnh móc cổ tự tử. Thủ đô Thăng Long biến thành một thành phố của Bắc Thành mất luôn tên đổi ra là Hà Nội. Tên nước cũng bị xóa, để chỉ là 1 phiên thuộc của đế quốc Đại Nam. Nước Chiêm Thành bị tiêu diệt bởi nhà Nguyễn không phải nhà Lê, nhà Mạc. Chính người Chăm hôm nay cũng bị nhồi sọ hiểu sai là nước Đại Việt tiêu diệt Chiêm Thành. Không phải. Người Bắc khai phá Nam kỳ Lục tỉnh? Đó là lời nói xạo của nhà cầm quyền Hà-Nội khi muốn cướp đất, cướp tài sản của người Nam. Sự thiệt không có ai người Bắc vô Nam hoặc làm gì với nước Chân Lạp.

Đi vào chi tiết 3: Ông Hồ Chí Minh từng tuyên bố ‘Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý ấy không thể nào thay đổi’.

Câu nói này thể hiện quyết tâm đi xâm lăng cướp nước chớ hoàn toàn không phải chân lý gì cả. Ai tin vô là đồ bất nhơn bại hoại. Đó là khẩu hiệu tuyên chiến với nước Việt Nam Cộng Hoà. Mọi người trong Nam đã hiểu như vậy và cũng đúng như vậy cho nên đã chống lại mãnh liệt đoàn quân xâm lăng của già Hồ. Khi bọn người cộng sản Hanoi cứ tuyên truyền nhồi sọ là toàn thể người Nam có người Bắc kỳ là tổ, là một dân tộc duy nhứt thuần chủng trong trứng Âu Cơ đẻ ra không có gì ghét nhau cả, hãy bỏ hết tài sản cho cộng sản bắc Việt tiếp thâu’. Cường điệu hay vô duyên ngu ngốc? Cả hai đều đúng. Càng nói như vậy người ta càng căm thù nhiều hơn. Với lịch sử chiến tranh chia cách 96% thời gian 2000 năm tồn tại thì không nên ngạc nhiên khi người trong cùng 1 nước ghét nhau. Bọn người cộng sản nên ôn hoà tôn trọng tổ tiên của nhiều chủng tộc có lịch sử khác biệt trong Nam. Càng nói xằn bậy càng bị chửi rủa và có ngày bị nghiền nát như Quang Trung xé xác Nguyễn Hữu Chỉnh thôi.

ông Hồ và tham vọng xâm lược miền Nam.
Ảnh được trích từ cuốn “Tổ Quốc Ăn Năn”.

Xứ đàng Trong có hai nước lớn và chừng 4 nước nhỏ hiện diện từ thế kỷ thứ nhứt sau Công nguyên. Dân số ngang với miền Bắc. Năm 1558 chúa Nguyễn Hoàng chạy trốn Trịnh Kiểm vô Ái Tử trấn nhậm mang theo 10,000 binh lính kể cả gia thuộc. Vậy là nhiều lắm rồi. Muốn nhiều hơn làm sao ông anh rễ Trịnh Kiểm cho đi? Thoát chết là may. Nhưng nhà Lê lúc đó chỉ giữ có vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Ninh Bình ra Bắc thuộc nhà Mạc. Miền bắc có 8 triệu người. Chiêm Thành lúc đó chia 2 nước có 4 triệu người Chăm. Từ 1558 Nguyễn Hoàng xây dựng giang san riêng, dựng Lũy Thầy, lũy Trường Dục chống di dân chống xâm lăng từ miền Bắc. Nếu có ai người Bắc của nhà Mạc vượt biên vô Nam tới Thanh Hóa là bị nhà Lê giết ngay. Ai thoát Thanh Hóa tới Quảng Trị thì bị nhà Nguyễn giết. Thoát chết tới Nha Trang, Phan Rang thì bị Chiêm Thành giết. Thoát Chiêm Thành tới Bà Rịa, Sài gòn thì bị người Bà Rịa, người Miên giết. Thời đó di cư 100,000 là con số vô cùng lớn. Nếu có cuộc di cư nào từ Bắc vô Nam 100,000 thì sử phải ghi. Sử không ghi thì chẳng có. Nếu có chỉ nhỏ và đơn lẻ vài già đình đi ngã núi sống lẫn với người Thượng. Đời chúa Hiền vương có bắt được 30,000 tù binh của nhà Trịnh, không rõ gốc bao nhiêu là Thanh Hóa, bao nhiêu là Bắc hà. Sử ghi mưu thần hiến kế nên giết hết cả 30,000 tù nhơn đó. Chúa Hiền có dạ từ bi, trong người có Phật tánh nên tha chết cho lên rừng kết hôn với mọi Vách Đá và mổi làng Chăm 1000 người cho vô 50 người con trai Việt ấy ở để lai giống. Các chúa Nguyễn trụ lại 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên suốt 142 năm.

Thời gian đó quân lính người Chăm có giới chỉ huy người Thanh Hóa. Tới chúa Hiền thì người Chăm đã đồng hóa được nắm quyền chỉ huy. Ngoài Bắc thì nhà Lê đánh nhau với nhà Mặc 65 năm tổng cộng 49 lần mỗi lần huy động từ 20,000 tới 100,000 binh lính. Cuối cùng khi vua Lê chúa Trịnh vô được Thăng Long thì Nam Bắc đã thành 2 nước riêng biệt. Người Chăm theo Mẫu hệ không có họ. 2 triệu người sống dưới quyền chúa Nguyễn, giờ gọi bán chánh thức là Quảng Nam quốc, phải chọn 10 họ Việt cho tiện việc hành chánh. Họ Nguyễn được ban ra nhiều nhứt cho người Chăm. Khúc phía Nam đèo Hải Vân bị đồng hóa vào thế kỷ 19 gần đây. Số người Chăm mà chúng ta biết chỉ là 1 phần của đa số người Chăm bị đồng hóa thành người Việt. Tiếng nói miền Trung và cách sống của người Trung, người Huế thể hiện rõ nét Chiêm Thành không chối cãi.Cho tới trận Đống Đa năm 1789 nước ta chia làm 4 nước nhỏ, có Nguyễn Huệ phía Bắc, Phía Qui Nhơn trở vô tới Đồng Nai thuộc Nguyễn Nhạc và Nam kỳ thuộc Nguyễn Lữ. Lúc đó chúng ta có 3 hoàng đế: Quang Trung, Nguyễn Nhạc, Chiêu Thống và 3 vương: Chiêm Thành vương, Gia Định vương Ánh và Đông Định vương Lữ.
Thành lập miền Nam từ chúa Nguyễn Phúc Chu 1679 có 3 giống người hợp chủng đó là Miên khởi đầu 1 triệu 500 ngàn, Minh hương 800,000 và người đàng trong từ Huế, Tourane bị chúa Nguyễn buộc phải vô Nam là 250,000. Họ sống chung lai với nhau ra người Nam kỳ.

Chuyện thống nhứt đất nước, hòa hợp hòa giải dân tộc hai miền có tổ là vua Gia Long. Than ôi, ông đã thất bại hoàn toàn. Người miền Nam giờ nhớ lại tiếc là đã gom xứ Bắc vào nước Việt Nam để bây giờ chính bản thổ bị đô hộ vong quốc. Người miền Bắc thì giờ vẫn gọi vua Gia Long bằng thằng ‘cõng rắn’.
Nước việt Nam là một trong thời gian rất ngắn. Dân tộc Việt Nam không bao giờ là một mà là hiệp chủng quốc pha trộn có nguồn gốc khác nhau. Muốn hòa hợp phải đối xử ôn hoà với nhau, không xấc láo xưng tổ. Tổ của một giống người bên Tàu qua khác với tổ của những người khác cùng sống trong nước Việt Nam. Đế quốc đa chủng tộc này vốn chỉ xuất hiện như một nước nối liền từ năm 1802 mà thôi. Kết luận: Dân tộc Việt Nam là MỘT thật là một lý tưởng cao đẹp nhưng cần phải cố sức tài bồi vung đắp tô điểm không phải là thực trạng có sẳn. Bước đầu tiên để thương mến nhau là phải loại bỏ chủ nghĩa cộng sản, trả lại tài sản đã chiếm đoạt của người miền Nam từ vỹ tuyến 17 tới Phú quốc. Trả lại văn hóa miền Nam đã bị chôn vùi trong uất hận.

Tài liệu tham khảo:
1/ Tổ Quốc Ăn năn; Người trong một nước?: Nguyễn Gia Kiểng.
2/ Việt Nam sử Lược; chương nói về vua Gia Long:Trần Trọng Kim,
3/ Con Rồng Việt Nam; Hoàng đế Việt Nam tập sự cầm quyền: Bảo Đại.
4/ Việt sử Đàng Trong; quyển Thượng: Phan Khoang.

Ghi chú: Bài viết không thể hiện quan điểm của chúng tôi, mục đích chính là cung cấp thông tin “trái chiều” cho những người có nhu cầu. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ nhóm Nghiên Cứu Quan Hệ Quốc Tế Bình Dân. KHÔNG TIẾP THÀNH PHẦN VÔ HỌC.

Bài viết có thể bạn quan tâm:

Vì sao Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa can thiệp vào Campuchia?

Việt Nam đã từng siết mạng, chặn facebook và cấm nói về Trường Sa

Chia sẻ

Bình Luận