Trang chủ Chưa được phân loại

Chưa được phân loại

Con đường tơ lụa mới “An Nam tiếp giáp Chiêm Thành và trăm giống man di, biên giới với những nước này cần được giữ vững, không để bị lấn chiếm hoặc xâm phạm. Ngoài ra, dân thường cũng như...
                                                                             ...
Vào đầu năm 1787, theo sách Hoàng Lê, từ lúc Nguyễn Huệ nghe lời Nguyễn Hữu Chỉnh “tự chuyên” kéo quân ra Bắc. Chúa Tây Sơn vốn biết Huệ “khôn ngoan”, “giảo quyệt” sợ Huệ lấy Bắc Hà trở...
                                                                             ...
Chủ nghĩa xã hội ra đời không phải với Lenin hay Mao mà với phong trào công nhân mấy thế kỷ qua. Từ những điều kiện sống tồi tàn trong chủ nghĩa tư bản, công nhân mới nghĩ đến lối thoát, vượt...