Trang chủ Đảng phái thực tập Tân "phản động" - kiến tạo

Tân "phản động" - kiến tạo

Lần đầu tiên phía Mỹ đề nghị Việt Nam cấp visa cho cựu Thủ Tướng Nguyễn Cao Kỳ về nước, ông Nguyễn Tấn Dũng giận dữ, đỏ mặt, mất bình tĩnh và gọi tất cả các cựu viên chức...
Quyết tâm siết chặt Internet, nhà nước Việt Nam ra lệnh chặn Facebook và cấm không cho nói chuyện Trường Sa trên mạng, dù là đang chơi game - đó là những tiết lộ trong công điện ký tên...
Một loạt công điện gởi từ ngoại giao đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam trong các năm từ 2002 đến 2004 cho thấy cuộc chiến chống nạn vi phạm bản quyền và sản phẩm trí tuệ tại Việt Nam...
Vào đầu mùa Hè năm 2008, tình trạng giá dầu tăng vọt cộng với hạn nộp bản đồ phân định đường ranh cơ sở theo luật biển (UNCLOS) cho Liên Hiệp Quốc gần kề khiến cho những tranh luận...
Giáo dục ngu dân của Mỹ Ngụy Trên mặt trận xâm lăng văn hóa tư tưởng ở miền Nam Việt Nam, đế quốc Mỹ ngay từ đầu đã chú ý lĩnh vực giáo dục và bắt đầu thực hiện "chính...
Weber sợ rằng đời sống chính trị ở cả phương Tây lẫn phương Đông thì vĩnh viễn rơi vào bẫy của hệ thống quản lý quan liêu duy lý. Để chống lại điều đó, ông khuyến khích các lực...
Quan hệ Trung - Việt đã có một lịch sử tới 2.000 năm. Trong 1.000 năm đầu, trừ thời gian ngưng chiến ngắn ngủi và những lúc ở Trung Quốc có nội loạn, còn toàn bộ thời gian có...
Nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục giữ lập trường về chủ quyền quần đảo Trường Sa. Một công điện gởi từ tòa đại sứ ở Hà Nội về Bộ Ngoại Giao Mỹ đề ngày 30 tháng 5 năm...
Công điện do Tòa Ðại Sứ Mỹ ở Hà Nội gởi về Washington DC, đề ngày 26 tháng 11 năm 2002 đưa ra cái nhìn toàn cảnh về “văn hóa tình dục” tại Việt Nam mà công điện gọi...
Cơ cấu lãnh đạo Việt Nam, không phải như trên giấy và Hiến Pháp Trên giấy trắng mực đen, đảng Cộng Sản và nhà nước Việt Nam có vẻ là hai cơ cấu riêng rẽ, đảng chỉ đạo nhà nước...