Tân hiện thực

Là một quốc gia biển, Hoa Kỳ rất quan tâm đến các lý thuyết địa chính trị coi trọng sức mạnh biển. Trên tinh thần đó, lý thuyết địa chiến lược của Alfred Mahan về sức mạnh biển đã...
Nhập môn chủ nghĩa hiện thực trong quan hệ quốc tế Chủ nghĩa hiện thực (realism) là một trong những lý thuyết đề cập nhiều nhất đến các vấn đề văn hóa, văn minh và tôn giáo. Lý thuyết này...
"One belt, one road" hay có tên gọi khác là "Vành đai và con đường" là tham vọng của Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình với giấc mơ một Trung Hoa mới, một Trung Hoa hùng...