Tân cộng sản

Con người là "những cá nhân”; cá nhân trong cuộc cạnh tranh với nhau; tự do lựa chọn; chính trị là vũ đài nhằm bảo vệ quyền lợi cá nhân, bảo vệ ”cuộc sống, tự do và điền sản”;...
Người ta đã nói quá nhiều về ngôn ngữ “Linh hồn tiếng Việt không hề mất. Cái ý vị vô song của ca dao, tục ngữ, của những câu Kiều, những câu ngâm của người chinh phụ vẫn còn sống...
Năm 1936, trong công trình Cuộc cách mạng bị phản bội (The Revolution Betrayed - có bản dịch tiếng Việt), Leon Trotsky đã đưa ra khái niệm về Nhà nước công nhân bị tha hóa (degenerated workers’ state) để chỉ...
Chủ nghĩa vô chính phủ là một nhóm các học thuyết cho rằng chính quyền là có hại và không cần thiết. Tư tưởng vô chính phủ phát triển ở phương Tây và lan ra toàn thế giới, đặc...
Chủ nghĩa xã hội ra đời không phải với Lenin hay Mao mà với phong trào công nhân mấy thế kỷ qua. Từ những điều kiện sống tồi tàn trong chủ nghĩa tư bản, công nhân mới nghĩ đến lối thoát, vượt...
“Chia sẻ quan điểm của chủ nghĩa xã hội, những người theo chủ nghĩa vô chính phủ yêu cầu bãi bỏ tất cả các hình thức độc quyền kinh tế; quyền sở hữu đất đai và tất cả các...
Ngày 17/8 vừa qua, tòa phúc thẩm Hồng Kông đã tuyên án tù đối với ba thanh niên lãnh đạo phong trào dù vàng (Umbrella Movement) là Hoàng Chi Phong (Josua Wong chi-fun), La Quán Thông (hay được biết...