Trang chủ Đảng phái thực tập

Đảng phái thực tập

                                                                             ...
Người ta đã nói quá nhiều về ngôn ngữ “Linh hồn tiếng Việt không hề mất. Cái ý vị vô song của ca dao, tục ngữ, của những câu Kiều, những câu ngâm của người chinh phụ vẫn còn sống...
                                                                             ...
                                                                             ...
Vào đầu mùa Hè năm 2008, tình trạng giá dầu tăng vọt cộng với hạn nộp bản đồ phân định đường ranh cơ sở theo luật biển (UNCLOS) cho Liên Hiệp Quốc gần kề khiến cho những tranh luận...
Giáo dục ngu dân của Mỹ Ngụy Trên mặt trận xâm lăng văn hóa tư tưởng ở miền Nam Việt Nam, đế quốc Mỹ ngay từ đầu đã chú ý lĩnh vực giáo dục và bắt đầu thực hiện "chính...
Weber sợ rằng đời sống chính trị ở cả phương Tây lẫn phương Đông thì vĩnh viễn rơi vào bẫy của hệ thống quản lý quan liêu duy lý. Để chống lại điều đó, ông khuyến khích các lực...
Quan hệ Trung - Việt đã có một lịch sử tới 2.000 năm. Trong 1.000 năm đầu, trừ thời gian ngưng chiến ngắn ngủi và những lúc ở Trung Quốc có nội loạn, còn toàn bộ thời gian có...
Từ cuối những năm 1800, khi Chủ nghĩa Xã hội, Chủ nghĩa Tân Tự do, và Tư tưởng Tiến bộ vươn lên, thì người ta thường có thái độ coi thường tự do kinh tế, cho rằng đấy là...
Nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục giữ lập trường về chủ quyền quần đảo Trường Sa. Một công điện gởi từ tòa đại sứ ở Hà Nội về Bộ Ngoại Giao Mỹ đề ngày 30 tháng 5 năm...