Trang chủ Chủ đề Tranh chấp Biển Đông

Tranh chấp Biển Đông

  Trong trình bày nhà nghiên cứu Ngô Vĩnh Long tại hội thảo về Biển Đông, và các vấn đề liên quan đến xung đột Trung Quốc và Mỹ ở  Gladfelter Hall, Temple University (Philadelphia) ngày 25 tháng 3 năm...
Ngày 8 tháng 5 năm 1992, Trung Quốc cho phép công ty Mỹ Crestone Energy Corp tiến hành thăm dò và khai thác dầu khí trong một khu vực phía Nam Việt Nam. Khu vực “được phép” này, bãi...
Năm 1956, nửa phía Đông quần đảo Hoàng Sa bị người Trung Quốc chiếm đóng, có thể nói là lét lút nhân lúc quân đội viễn chinh Pháp rút khỏi khu vực, Hải quân Nam Việt Nam lúc này...
Nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục giữ lập trường về chủ quyền quần đảo Trường Sa. Một công điện gởi từ tòa đại sứ ở Hà Nội về Bộ Ngoại Giao Mỹ đề ngày 30 tháng 5 năm...
Sách báo Trung Quốc và một số tài liệu nước ngoài nêu lại thường cho rằng Việt Nam đã từng ba lần “công nhận” Tây Sa và Nam Sa là lãnh thổ Trung Quốc. Lần thứ nhất, có lẽ...
Là một quốc gia biển, Hoa Kỳ rất quan tâm đến các lý thuyết địa chính trị coi trọng sức mạnh biển. Trên tinh thần đó, lý thuyết địa chiến lược của Alfred Mahan về sức mạnh biển đã...