Trang chủ Chủ đề Quân sự trong QHQT

Quân sự trong QHQT

Tình hình quân đội Quốc dân đảng sau Thế Chiến Hai Sau khi Nhật đầu hàng trong Thế chiến thứ hai, quân chủng Trung Hoa cũng như chính quyền Mỹ đã bắt thành phần lãnh đạo của Quốc dân đảng...
Trận chiến Lão Sơn là một trận chiến kinh điển trong các trận chiến hạn định phi quy ước. Chiến thắng của phía Trung Quốc có thể kể công đầu là chiến thắng của mạng lưới tình báo Hoa...