Trang chủ Chủ đề

Chủ đề

  Sự đoạn tuyệt giữa Liên Xô và Albania Giống như trường hợp của Nam Tư, những người cộng sản Albania đã giành được thắng lợi trong chiến tranh chống phát xít không dựa vào sự hiện diện của một lực...
Nam Tư, "nhị trung tâm cộng sản" ở Châu Âu Trong số các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, Nam Tư là một trường hợp ngoại lệ. Ngay từ năm 1948, lúc Stalin còn sống và đang nắm trong...
Cuộc khủng hoảng chính trị ở Hungary tháng 10.1956 Nguyên nhân Cuộc xung đột giữa Liên Xô và Nam Tư bùng nổ từ mùa hè năm 1948 đã dẫn đến hàng loạt cuộc thanh trừng những nhà lãnh đạo cộng sản...
COMECON và Tổ chức Hiệp ước Varsava bị giải tán, tiền đề cho sự tan rã của Liên Xô Trong bối cảnh chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ ở các nước Đông Âu và quan hệ Xô -...
"Made in China", niềm tự hào của người Trung Quốc Năm 2002, “Made in China” thương hiệu Trung Quốc bắt đầu được truyền bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, cả thế giới đều cảm nhận được sức...
Tình hình quân đội Quốc dân đảng sau Thế Chiến Hai Sau khi Nhật đầu hàng trong Thế chiến thứ hai, quân chủng Trung Hoa cũng như chính quyền Mỹ đã bắt thành phần lãnh đạo của Quốc dân đảng...
Sau cuộc cải cách bất thành của Mossadeq năm 1953, người dân Iran phải sống dưới chế độ chuyên chế Shah Reza Pahlevi kéo dài suốt 15 năm. Trong nửa sau thập niên 1950, quyền lực của nhà vua tăng...
  Quan hệ Trung-Nhật về vấn đề Đài Laon Khi chọn phương sách kí Hòa ước với Đài Loan, Chính phủ Tokyo coi như thừa nhận Đài Loan là chính phủ hợp pháp duy nhất của nhân dân Trung Hoa và...
“Cú sốc Nixon” và quan hệ Mĩ-Nhật nửa đầu thập niên 70 Mải mê với những thu gặt lớn lao kể trên, giới cầm quyền Nhật đã mất cảnh giác trước các động thái thăm dò hướng về Trung Quốc,...
Vậy là sau cuộc chiến tranh kéo dài suốt 37 tháng với những thiệt hại kinh khủng về người: khoảng 0,9 triệu người Trung Quốc (trong đó: 20 vạn chết, 70 vạn bị thương); 0,75 triệu người Triều Tiên...