Trang chủ Chủ đề Chiến tranh lạnh

Chiến tranh lạnh

Sự lớn mạnh của cộng sản dưới thời Tổng Thống Carter Hội nghị Helsinki ở cấp thượng đỉnh diễn ra ngay trong thời điểm được xem là tệ hại nhất đối với phương Tây, kể từ sau Chiến tranh thế...
Nước Đức những năm 50, nỗi đau bị tứ cường xâu xé Vấn đề nước Đức, quốc gia này chiếm vị trí trung tâm trong quan hệ của Tứ cường ở châu Âu trong thời hậu chiến, vì có quan...
Trong lúc Chiến tranh thế giới thứ Hai còn đang tiếp diễn, những người đứng đầu nhà nước và chính phủ của ba đại cường Đồng minh chống phát xít — Liên Xô, Hoa Kì và Anh — và...
Ngay sau khi chiến tranh chấm dứt trên lục địa châu Âu (5-1945), Chính phủ Hoa Kì đã cho giải ngũ và đưa về nước phần lớn lực lượng viễn chinh của mình. Hậu quả là sau khi quan...
Trong giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh thế giới, khi Đức và Nhật đi đến thất bại hoàn toàn và đầu hàng,  sự chia rẽ giữa các cường quốc Đồng minh Mĩ, Anh với Liên Xô đã nảy...