Trang chủ Chủ đề Chiến tranh lạnh

Chiến tranh lạnh

Vấn đề số 45: Vai trò của Việt Nam ở Đông Dương. Các cuộc xung đột giữa Trung Quốc và Việt Nam, xung đột Campuchia. Nội dung vấn đề:Việc thống nhất Việt Nam diễn ra như thế nào? Vì sao tình...
Sự quay trở lại chính trường miền Nam của Ngô Đình Diệm sau hiệp định Geneva Mục (a) điều 14 của Hiệp định Geneva ghi rõ: “Trong khi đợi tổng tuyển cử để thực hiện thống nhất nước Việt Nam,...
Điều 1 của Hiệp định Geneva và sự phân chia tạm thời 2 miền Không đầy hai năm sau Hiệp định Geneva, ảnh hưởng của người Pháp ở Đông Dương, kể cả ở hai miền Nam và Bắc Việt Nam,...
Chính sách trung lập của Sihanouk làm tổn thương Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa Với quan điểm cho rằng trung lập là vô đạo đức, giới cầm quyền Washington không sao chấp nhận nổi sự việc Campuchia ngày càng...
  Sự đoạn tuyệt giữa Liên Xô và Albania Giống như trường hợp của Nam Tư, những người cộng sản Albania đã giành được thắng lợi trong chiến tranh chống phát xít không dựa vào sự hiện diện của một lực...
Nam Tư, "nhị trung tâm cộng sản" ở Châu Âu Trong số các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, Nam Tư là một trường hợp ngoại lệ. Ngay từ năm 1948, lúc Stalin còn sống và đang nắm trong...
Cuộc khủng hoảng chính trị ở Hungary tháng 10.1956 Nguyên nhân Cuộc xung đột giữa Liên Xô và Nam Tư bùng nổ từ mùa hè năm 1948 đã dẫn đến hàng loạt cuộc thanh trừng những nhà lãnh đạo cộng sản...
COMECON và Tổ chức Hiệp ước Varsava bị giải tán, tiền đề cho sự tan rã của Liên Xô Trong bối cảnh chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ ở các nước Đông Âu và quan hệ Xô -...
  Quan hệ Trung-Nhật về vấn đề Đài Laon Khi chọn phương sách kí Hòa ước với Đài Loan, Chính phủ Tokyo coi như thừa nhận Đài Loan là chính phủ hợp pháp duy nhất của nhân dân Trung Hoa và...
“Cú sốc Nixon” và quan hệ Mĩ-Nhật nửa đầu thập niên 70 Mải mê với những thu gặt lớn lao kể trên, giới cầm quyền Nhật đã mất cảnh giác trước các động thái thăm dò hướng về Trung Quốc,...