Home

Bạn biết quá khứ, bạn hiểu hiện tại, bạn tiên đoán được tương lai.”

Website chính thức của fanpage Nghiên Cứu Quan Hệ Quốc Tế  Bình Dân, chuyên cung cấp kiến thức cho các bạn về lĩnh vực quan hệ quốc tế và những vấn đề trong quan hệ ngoại giao của các nước trên thế giới cũng như cập nhật những tình hình nóng bỏng trên thế giới trên lĩnh vực quân sự-ngoại giao-tranh chấp lãnh thổ v.v…

Đảng phái thực tập

Tài liệu

Sự bành trướng của Đế Quốc Nhật Bản

Từ một quốc gia phong kiến lạc hậu trở thành một đế quốc Nhật Bản Theo hồi ức của những người đàn ông vẫn còn...

Chủ đề

Xung đột Armenia và Azerbaijan, điềm lành cho Israel hay mối lo dành cho Iran

Vai trò của Iran trong cuộc xung đột Armenia và Azerbaijan Vai trò của Iran cho đến...

Trò Chơi Vương Quyền dưới góc nhìn học thuyết chính trị

Trò Chơi Vương Quyềnlà một dạng của chủ nghĩa hiện thực? Các nhà phân tích chính...

Mỹ rút quân khỏi Afghanistan và bài học miền Nam Việt Nam

Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, sự kiện được lặp lại như Mỹ đã từng làm...

Sự thật về mối quan hệ giữa Israel và lưc lượng Hamas

Tel Aviv và lượng lượng Hamas, những tay chơi lớn ở Trung Đông Chiến tranh, giống...

Sức mạnh của Hồi Giáo nằm ở đâu? (phần 1)

Trung thành và tạo liên minh là cách Hồi Giáo thống trị Cấu trúc của sự...

Châu Á

Châu Âu

Châu Mỹ

Châu Phi - Trung Đông