Home

Bạn biết quá khứ, bạn hiểu hiện tại, bạn tiên đoán được tương lai.”

Website chính thức của fanpage Nghiên Cứu Quan Hệ Quốc Tế  Bình Dân, chuyên cung cấp kiến thức cho các bạn về lĩnh vực quan hệ quốc tế và những vấn đề trong quan hệ ngoại giao của các nước trên thế giới cũng như cập nhật những tình hình nóng bỏng trên thế giới trên lĩnh vực quân sự-ngoại giao-tranh chấp lãnh thổ v.v…

Đảng phái thực tập

Tài liệu

Tổng thống Trần Văn Hương mẫu người quốc gia tiêu biểu.

Trong buổi lễ nhậm chức Tổng thống ngày 21/4/1975 ông Trần văn Hương đã hứa: "Tôi xin hứa với anh em trong quân đội là...

Chủ đề

Cờ Vàng trong xã hội đa văn hóa tại Úc và vụ nhóm du học sinh xúc phạm lá cờ.

Trên trang của Viện Bảo Tàng Quốc Gia Úc (The National Museum of Australia) có...

Chủ nghĩa nào đã làm Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ năm 1975 ?

Sau 46 năm chấm dứt chiến tranh, nhiều người, kể cả những học giả ngoại...

Xung đột Armenia và Azerbaijan, điềm lành cho Israel hay mối lo dành cho Iran

Vai trò của Iran trong cuộc xung đột Armenia và Azerbaijan Vai trò của Iran cho đến...

Trò Chơi Vương Quyền dưới góc nhìn học thuyết chính trị

Trò Chơi Vương Quyềnlà một dạng của chủ nghĩa hiện thực? Các nhà phân tích chính...

Mỹ rút quân khỏi Afghanistan và bài học miền Nam Việt Nam

Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, sự kiện được lặp lại như Mỹ đã từng làm...

Châu Á

Châu Âu

Châu Mỹ

Châu Phi - Trung Đông