Home

Bạn biết quá khứ, bạn hiểu hiện tại, bạn tiên đoán được tương lai.”

Website chính thức của fanpage Nghiên Cứu Quan Hệ Quốc Tế  Bình Dân, chuyên cung cấp kiến thức cho các bạn về lĩnh vực quan hệ quốc tế và những vấn đề trong quan hệ ngoại giao của các nước trên thế giới cũng như cập nhật những tình hình nóng bỏng trên thế giới trên lĩnh vực quân sự-ngoại giao-tranh chấp lãnh thổ v.v…

Đảng phái thực tập

Tài liệu

Chủ đề

Chính sách đối ngoại của Trung Quốc ở Châu Phi và Mỹ Latin

Chính sách đối ngoại của Trung Quốc ở Châu Phi và Mỹ Latin bắt đầu...

Trung Quốc và một số vấn đề an ninh đối với Việt Nam và khu vực

  Trong trình bày nhà nghiên cứu Ngô Vĩnh Long tại hội thảo về Biển Đông,...

Vấn đề 31: Đàm phán về kiểm soát vũ khí thời kì 1963-1968

Sự hình thành tình trạng ổn định trong thể đối đầu trong những năm 1960....

Vấn đề 30: Cuộc cách mạng dân chủ của Fidel Castro và khủng hoảng tên lửa Cuba

Cuộc cách mạng Cuba của Fidel Castro mang lại những hậu quả quốc tế như...

Vấn đề 29: Khái niệm phản ứng linh hoạt trong chiến tranh Lạnh

Những luận điểm cơ bản trong khái niệm “phản ứng linh hoạt” do chính quyền...

Châu Á

Châu Âu

Châu Mỹ

Châu Phi - Trung Đông